Jak v pečovatelském domě U Jakuba prožili postní dobu?

23.5.2017 11:13   Pečovatelská služba

Hru „Člověče, nezlob se“ zná téměř každý. Proto ani našim seniorům není vzdálená. Pro zkrácení dlouhých nevlídných březnových dnů naše pečovatelská služba vyhlásila již pátý ročník této oblíbené soutěže, s neobvyklým zápalem soutěžily tři skupinky.


Někteří přišli pouze fandit, ale nakonec se i oni osmělili a hráli s námi.

Vítězové jednotlivých skupinek se ve finále spolu utkali a po dvou hodinách stále nebyl určen vítěz. Nakonec se jím stala rozzářená paní Stanislava Zábrodská.

Bylo zajímavé z povzdálí sledovat jednotlivé soutěžící, s jakým nasazením a s jakou velkou touhou se snažili v této hře vyhrát. Při vyhazování figurek se nikdo nezlobil, všichni se u toho zasmáli a příjemně pobavili. Při této hře jsme my, pozorovatelé, poznávali povahy jednotlivých lidí. Někteří dokázali vyhazovat, ale jiní se snažili opatrně vyhodit, aby se někdo neurazil. Absolutní vítězka byla obdarována originálním dortem ve tvaru hry „Člověče, nezlob se“, o který se se všemi zúčastněními podělila.

 V pátek přesně před svatým týdnem se konala přednáška s besedou na téma „význam velikonočních svátků“, které se zúčastnilo více než třicet obyvatel. Hojná účast dokázala, že o toto téma je velký zájem. Pan farář P. ICLic. Mgr. Petr Kubant v úvodu vysvětlil historii těchto svátků, dále zdůraznil význam jednotlivých dnů svatého týdne. „Každému z nás se někdy v životě zdají naše situace marné a beznadějné, ale to je jen zdání. Kristus nám ukázal naději“. V závěru připomněl, proč nejsou Velikonoce svátky jara či zajíčků.

Z iniciativy obyvatel pečovatelského domu jsme navštívili kapličku ve Lhotě, kde jsme se pomodlili u jednotlivých zastavení a prožili křížovou cestu.

Odměnou pro účastníky pravidelných cvičení se stal výlet do Malých Svatoňovic na velikonoční výstavu, kde jsme načerpali velikonoční atmosféru a zavzpomínali jsme na tradice těchto nejdůležitějších svátků v roce.

Na „škaredou středu“ zavítalo do pečovatelského domu dvacet pět chlapců z MŠ v ul. Náchodské, kteří přišli koledou potěšit všechny obyvatelky a pomlázkou je vyšlehat. Pro seniorky i děti to bylo příjemné setkání. Děkujeme dětem, paní ředitelce i učitelkám, že na nás nezapomínáte a že tuto milou tradici dodržujete.