Kdo přišel v prosinci potěšit obyvatele pečovatelských domů?

Kdo přišel v prosinci potěšit obyvatele pečovatelských domů?

V uspěchané předvánoční době si udělali čas a přišli obdarovat, potěšit, popovídat si a dokázat, že na naše seniory myslí a pamatují na ně.

Sboreček Benjamínek pod vedením manželů Pokorákových přišel zazpívat a rozdat milá přáníčka. Jako každý rok, tak i letos nezapomněla na seniory křesťanská mládež z pěveckého sboru Maestroso Virtuoso pod taktovkou Dominika Macha.

Jejich koncert čišel velkou spoustou elánu a nadšení pro dobrou věc. Při tomto vystoupení dostala mládež funkci porotců, kteří měli za úkol vyhlásit vítěze soutěže „O nejhezčí nazdobený adventní věneček“. Některé seniorky tento věneček zdobily poprvé v životě, jedna se nám svěřila: „Dříve jsme na takovéto věci neměli čas“. Z výsledků byli všichni přítomní překvapeni, vždyť žádný ze soutěžících nevyhrál ani neprohrál. Mládež tak dokázala, že umějí rozdávat radost, ale jsou i diplomaté. Za takovouto mládež se nemusíme stydět.

Další milé pohlazení bylo hudební vystoupení sboru Církve Adventistů sedmého dne z Červeného Kostelce, kteří nás svým vystoupením potěšili, ale i řeč jejich kazatele byla povzbuzením a modlitba důstojným ukončením tohoto dne.

Stejně jako každý rok, tak i letos přišli pozdravit a pobesedovat se seniory pan starosta, místostarosta a vedoucí majetkového odboru. O toto setkání je vždy velký zájem a téměř nikdo z obyvatel pečovatelských domů si ho nenechá ujít. Vážíme si, že vedení našeho města si vždy v této době na seniory vzpomene.

V reminiscenční místnosti (místnost, která je zařízená jako před 80 lety) uvítali obyvatelé pečovatelského domu, někteří i v krojích, žáčky ze ZŠ ve Lhotě. Společně pobesedovali o zvycích a tradicích Vánoc. Seniorky pro ně upekly dobroty, ale i domácí chléb.

Nezapomněli na nás ani koledníci z rodiny Hejnovy, kteří přišli zazpívat a zahrát známé koledy. Společně s nimi si senioři zazpívali řadu koled a v závěru posezení jsme si poslechli několik písniček z nového CD Cimbálové kapely z Č. Kostelce.

Hosty jsme nevítali jen my v pečovatelském domě, ale i nás pozval pan Jan Mach na výstavu betlémů do jeho ateliéru.

I letos jsme zavítali do MŠ v ul. Náchodské, kde se na nás děti moc těšily a rozdělily si seniorky do jednotlivých tříd. Všichni společně jsme si zazpívali, popovídali a zahráli některé hry. Obě tato místa byla milým zpestřením všedních dnů. Děkujeme.

V pečovatelském domě v ul. Nerudova byla zřízena nová společenská místnost, ve které se obyvatelé pravidelně scházejí. Tato místnost zde spoustu let chyběla. Z iniciativy obyvatel vzešel nápad uspořádat silvestrovské posezení, které uspořádala jejich pečovatelka Maruška Hejnová ve svém volném čase. Bylo naplněné nejen dobrotami, zpíváním a povídáním, ale i kulturním programem. Obyvatelé si této společenské místnosti velice považují, vedení města děkují za možnost jejího zřízení a Oblastní charitě Č. Kostelec za její vybavení.

Začátek ledna vždy zahájí tři králové s tříkrálovou sbírkou, která je z části určena i pro tyto pečovatelské domy. Pravidelně ve vánoční době, se koná slavná mše svatá ve společenské místnosti pečovatelského domu, kterou letos sloužil P. Kubant za doprovodu Ant. Nývlta. Zvučné koledy zněly do širokého okolí. Tato mše svatá je vždy poděkováním za všechna dobrodiní, ale i s prosbou za všechny živé a zemřelé obyvatele pečovatelských domů.

Výstavu betlémů jsme tento rok absolvovali v místním hospici, kde vlastní čtyři betlémy (některé i pohyblivé). Zde jsme se i občerstvili v místní čajovně dobrou kávičkou a pohárem.

Akcí byla opravdu spousta. Nesmím zapomenout poděkovat všem našim pečovatelkám, které s láskou a obětavostí nejen vzorně pečují o svěřené seniory, ale i ochotně zdobí chodby pečovatelských domů a tím vytvářejí teplo domova. Snahou naší pečovatelské služby je, abychom byli jedna velká rodina, ve které vládne láska, klid a pokoj. Vždyť vánoční svátky, jsou oslavou narození Božího syna, toho, který je právě láska.

Podpořte prosím DMS zprávou Domov sv. Josefa a Hospic Anežky České

DMS

Kalendář

   
«  
  »
PoÚtStČtSoNe
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930