Kvalifikační kurz

Oblastní charita Červený Kostelec má v současné době podánu na MPSV žádost o novou akreditaci tohoto kurzu. V případě kladného vyřízení bude kvalifikační kurz ještě v roce 2020 otevřen.

V našem edukačním středisku pořádáme kvalifikační kurz v souladu se zákonem 108/2006 Sb. pro pracovníky v sociálních službách. Kurz je akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí pod číslem 2016/0048-PK.

Komu je kurz určen

Kurz je určen pro všechny pracovníky v sociálních službách.

Cíle kurzu

Cílem je komplexní rozšíření znalostí, dovedností a schopností v oblasti sociální práce, sociální péče a sociální pomoci. Je sestaven podle požadavků zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a splňuje zcela požadavky zákona na kvalifikaci pracovníků v sociálních službách.

Podmínka pro přijetí

Kurzu se může zúčastnit kdokoliv, povinností vzdělavatele však je, informovat účastníky (a to i potenciální), že absolvováním kurzu nedochází k automatickému oprávnění vykonávat povolání pracovníka v sociálních službách. K výkonu povolání je oprávněn pouze absolvent kurzu, který má splněno základní vzdělání, trestní bezúhonnost, a je zdravotně způsobilý.

Obsah kurzu

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se skládá z obecné a zvláštní části

obecná část:

 • úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 • základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
 • úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie
 • základy ochrany zdraví
 • etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 • základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 • sociálně právní minimum
 • metody sociální práce

zvláštní část:

 • základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 • aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 • prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 • základy výuky péče o domácnost
 • odborná praxe
 • krizová intervence
 • úvod do problematiky zdravotního postižení
 • zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, které ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany

Lektoři:

Ing. Bc. Jana Ungrová, Mgr. Jana Bartoňová, Mgr. Markéta Šolcová, JUDr. Ing. Jiří Špelda, Mgr. Jana Janoušková, Bc. Tereza Krejsková, Bc. Jan Straka, Mgr. Kateřina Balická

Bližší informace a přihlášky: Mgr. Monika Machová, e-mail: machova@hospic.cz, tel. 491 610 303

Kalendář