Modelový projekt rezidentní péče pro seniory a jejich dospělé děti se zdravotním postižením formou chráněného bydlení

Dům v zahradě před rekonstrukcíV letech 2004 a 2005 probíhal v areálu Domova sv. Josefa projekt na jeho další rozvoj.

Jednalo se o převážně investiční projekt zaměřený na rekonstrukci zahradního domu, který je součástí areálu Domova sv. Josefa v Žirči. V přízemí tohoto objektu byly v rámci projektu zřízeny 2 chráněné byty pro nemocné roztroušenou sklerózou a jejich blízké. Počínaje realizací tohoto projektu je v areálu Domova poskytována služba chráněného bydlení.

Celkové náklady projektu byly více než 3,6 mil Kč.

Projekt byl financován z prostředků Phare prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci programu Phare 2002, realokace - Podpora aktivního života seniorů.

Dům v zahradě před rekonstrukcí

Kalendář