Zvyšování kvalifikace pracovníků sociálních a zdravotních služeb

vzděláváníV letech 2006 – 2008 realizovala Oblastní charita Červený Kostelec vzdělávací projekt pro zaměstnance charity.

Cílem projektu bylo vzdělávání vlastních zaměstnanců na seminářích, školících kurzech a stážích, které pořádaly odborné vzdělávací organizace. Vzdělávání se týkalo pracovníků na všech úrovních - bylo určeno pro pracovníky v přímé péči, dále pro administrativní pracovníky a management. Tímto způsobem došlo k prohloubení kvalifikace pracovníků a zkvalitnění jimi poskytovaných služeb s dopady i do oblasti zavádění standardů kvality i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Náklady projektu byly přibližně 2,3 mil. Kč.

Projekt byl financován Státním rozpočtem ČR prostřednictvím Úřadu práce v Hradci Králové a strukturálními fondy EU v rámci OP RLZ grantové schéma Adaptabilita a podpora konkurenceschopnosti podniků a organizací.

Kalendář